Cyfrannu

Ni allwn wneud yr hyn rydym yn ei wneud, a helpu a chefnogi pobl, heb gyfraniadau gan bobl fel chi! Gallwch ein cefnogi ni drwy wneud un cyfraniad neu gyfraniad rheolaidd.

Cyfrannwch i Mind Conwy. Gallai eich cyfraniad roi gobaith i rywun a’i helpu i wybod nad yw ar ei ben ei hun.

Donate with JustGiving.Pay with Mastercard, Visa, American express, PayPal, Apple Pay or Direct Debit.

Pam ddylech chi gyfrannu i Mind Conwy?

Mae Mind Conwy yn elusen leol, annibynnol wedi’i chofrestru â’r Comisiwn Elusennau. Er ein bod yn gysylltiedig â chymdeithas genedlaethol Mind, rydym yn gyfrifol am ein hincwm ein hun, ein trefniadau codi arian, darpariaeth gwasanaeth, llywodraethiant a thimau staff a gwirfoddolwyr. Nid ydym yn derbyn cymorth ariannol gan Mind.

Rydym yn dibynnu ar ein cymuned anhygoel i godi arian hanfodol ar eich cyfer sy’n ein helpu i barhau i wneud ein gwaith – mewn gwirionedd, ni fyddem yn gallu gwneud hyn heb eich cymorth chi!

Dyma rai enghreifftiau o sut gallai eich rhoddion chi ein helpu:

Gallai £5 helpu 4 o bobl i dderbyn llyfrau gwaith Monitro Gweithredol yn y post.

Gallai £10 alluogi gwirfoddolwr i fynd allan a rhoi cymorth i rywun ar ein cynllun cyfeillio am ddiwrnod.

Gallai £20 ein helpu i fynd allan i’r gymuned, fel bod rhywun yn gallu derbyn gwybodaeth, hyfforddiant neu sesiwn cwnsela yn agos i’w gartref

Gallai £25 helpu unigolyn ifanc i fynd i’w sesiwn cwnsela cyntaf.

Gallai £50 ein helpu ni i redeg sesiwn grŵp cymorth iechyd meddwl therapiwtig ar gyfer pobl ifanc

Gallai £100 helpu unigolyn ifanc i gwblhau’r rhaglen monitro gweithredol

Gallai £150 helpu unigolyn ifanc i gwblhau 6 wythnos o gwnsela.

Gallai £300 gynnal cwrs 10 wythnos Mamau sy’n Bwysig i helpu grwp o rieni wella eu hiechyd meddwl

Gallai £1,500 helpu Mind Conwy i gynnig y dewis llawn o wasanaethau cymorth am ddiwrnod cyfan.

Beth yw’r dulliau eraill o gyfrannu?

Siec – gwnewch eich sieciau yn daladwy i Mind Conwy a’u hanfon i Rhoddion, Mind Conwy, Uned 5325, Llawr Cyntaf, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ

Trosglwyddiad Banc – Cysylltwch â ni a gallwn roi’r manylion sydd eu hangen arnoch i drefnu taliad BACS

01492 879907

info@conwymind.org.uk

X
Skip to content