Gadael Cymynrodd

Bydd cofio am Mind Conwy yn eich ewyllys yn darparu arian gwerthfawr a fydd yn ein helpu ni i barhau â’n gwasanaethau hanfodol.

Helpwch ni i barhau â’n gwaith

Mae cofio am Mind Mind yn eich ewyllys yn ffordd hael a phersonol iawn o ddarparu arian gwerthfawr a fydd yn ein helpu ni i barhau â’n gwasanaethau hanfodol, cyrraedd y bobl y mae arnynt ein hangen ni fwyaf, a datblygu gwasanaethau newydd ar gyfer pawb yn Sir Conwy.

Rydym yn hynod o ddiolchgar i’n holl gyfranwyr hael sy’n ein helpu i ariannu ein prosiectau gan helpu mwy o bobl i fyw bywydau hapusach. Helpwch ni i wireddu ein cenhadaeth i gael iechyd meddwl da i bawb a chofiwch Mind Conwy yn eich ewyllys.

Os hoffech adael cymynrodd i Mind Conwy, bydd angen i chi roi cyfarwyddiadau i’ch cyfreithiwr. Efallai y bydd arnoch angen ein rhif elusen gofrestredig sef 1073596. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud rhodd.

01492 879907

info@conwymind.org.uk

Rydym yn gwybod nad yw cynnwys rhodd yn eich ewyllys yn benderfyniad syml. Byddem yn hynod o ddiolchgar petai chi’n penderfynu rhoi cymorth i wasanaethau iechyd meddwl wrth galon eich cymynrodd.

X
Skip to content