Cwnsela Pobl Ifanc

Os ydych yn 14 oed neu throsodd, gallwch gael 6 sesiwn cwnsela am ddim.

Beth yw cwnsela?

Nod ein gwasanaeth cwnsela yw eich cefnogi chi, gwrando arnoch a chreu man diogel lle gallwch ystyried materion sy’n digwydd yn eich bywyd a dod o hyd i’r ffordd ymlaen.

Mae cyfrinachedd yn hollbwysig, felly ni fydd unrhyw faterion y byddwch yn eu trafod â’ch cwnselydd yn cael eu rhannu â neb. Yr unig amser y byddai’n rhaid torri’r cod cyfrinachedd yw petai perygl mawr i chi eich hun neu rywun arall. Byddai’r cwnselydd yn trafod hyn gyda chi’n gyntaf.

Sut mae hyn yn gweithio?

Ar ôl yr atgyfeiriad cychwynnol i’r gwasanaeth cwnsela, byddwch yn cael asesiad byr a holiadur i asesu eich meysydd angen. Byddwch yn cael cynnig 6 sesiwn, fel arfer yn wythnosol, ar amser sy’n addas i chi a’ch cwnselydd.

Gall pob sesiwn bara hyd at 40 munud. Os oes angen i chi newid neu ganslo apwyntiad, gallwch gysylltu â’r cwnselydd yn uniongyrchol.

A yw cwnsela yn addas i mi?

Os ydych yn 16 oed neu throsodd, yn byw yn Sir Conwy ac mae angen cymorth iechyd meddwl a lles arnoch yna gallai cwnsela fod yn addas i chi.

Gallai cwnsela helpu os ydych yn cael y problemau hyn

  • Gorbryder
  • Straen
  • Isel eich ysbryd
  • Yn poeni llawer

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfon e-bost info@conwymind.org.uk

Neu, gallwch lenwi’r ffurflen hon a byddwn yn cysylltu â chi.

Mae ein holl gwnselwyr yn gymwysedig i lefel 4 neu uwch, maent yn aelodau o’r BACP, ac yn gweithio o fewn y fframwaith moesegol. Mae ein holl gwnselwyr yn cael eu goruchwylio’n glinigol bob 4 wythnos.

X
Skip to content