Monitro Gweithredol Pobl Ifanc

Cwrs 6 wythnos yn seiliedig ar CBT i helpu gyda straen, pryder gormodol, diffyg hwyliau.

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed, gallwch gael cymorth a chefnogaeth drwy ein rhaglen Monitro Gweithredol Pobl Ifanc. (Bydd Monitro Gweithredol Pobl Ifanc yn cael ei ymestyn i gynnwys pobl ifanc 11 oed a throsodd yn y dyfodol)  

Beth yw Monitro Gweithredol?

Mae Monitro Gweithredol yn rhaglen 6 wythnos am ddim a’i nod yw eich helpu chi i ddeall eich sefyllfa bresennol yn well er mwyn i chi allu rheoli eich meddyliau a’ch teimladau.

Sut mae’n gweithio?

Byddwch yn derbyn cymorth yn ystod y cwrs gan un o’n hymarferwyr cyfeillgar. Bydd y sesiwn cyntaf yn gyfle i siarad am eich anghenion i weld a yw Monitro Gweithredol yn addas i chi, gan benderfynu ar un o’r llwybrau canlynol.

  • Gorbryder
  • Iselder
  • Hunan-barch
  • Straen
  • Teimlo’n unig
  • Rheoli dicter
  • Galar a cholled

Bob wythnos byddwn yn cysylltu â chi ac yn rhoi unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch. Byddwch yn derbyn deunyddiau naill ai yn y post neu drwy e-bost fel bod gennych yr holl adnoddau sydd eu hangen arnoch i ddechrau arni.

A yw Monitro Gweithredol Pobl Ifanc yn addas i mi?

Os ydych chi’n 16-25 oed, yn byw yn Sir Conwy ac rydych wedi dechrau dioddef o orbryder, iselder, yn isel eich ysbryd, neu’n mynd drwy gyfnod anodd, yna gallai Monitro Gweithredol fod yn addas i chi.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfon e-bost info@conwymind.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth gan Mind Cymru cliciwch yma.

X
Skip to content