Grwpiau Therapiwtig

Rydym yn datblygu nifer o grwpiau gwahanol, wedi’u hwyluso gan gwnselydd.

Ymdopi â Bywyd – Grŵp Rheoli Gorbryder

Mae Ymdopi â Bywyd – Rheoli Gorbryder yn rhaglen 6 wythnos sy’n seiliedig ar CBT a’i nod yw eich helpu chi i wneud newidiadau defnyddiol, ac i ddatblygu sgiliau a thechnegau i’ch helpu i reoli heriau bywyd. Cwrs cefnogol, ond hunan-arweiniol.
Gallwch elwa ar gymorth cadarnhaol ar y cyd sy’n datblygu yn y grŵp, gan adnabod a normaleiddio meddyliau, teimladau ac ymddygiadau tebyg sy’n ymddangos mewn ymateb i orbryder.  

Os ydych yn 18 oed+ ac yn wynebu problemau gorbryder isel/cymedrol, gallai Ymdopi â Bywyd fod yn addas i chi.

Grŵp LGBTQ+

Mae ein Grŵp LGBTQ+ yn gyfle rhithiol i fwynhau panad a sgwrs gyda phobl eraill yn y cymunedau LGBTQI+ sy’n gallu uniaethu â phrofiadau a meddyliau tebyg. Mae’n cynnig man agored, anfeirniadol lle gallwch fod yn chi eich hun.

Mae’r grŵp yn cael ei hwyluso gan staff cefnogol Mind Conwy, ac mae’n gwahodd siaradwyr gwadd o’r gymuned LGBTQ+, gan gynnwys rhai enwau adnabyddus, arweinwyr cymunedol (rhai enwogion o bosibl.)

Os ydych yn 18+ oed ac yn uniaethu fel rhan o’r gymuned LGBTQ+, gallai ein grŵp LGBTQ+ fod yn addas i chi.

 

Grŵp Gorbryder Cymdeithasol

Mae ein Grŵp Gorbryder Cymdeithasol yn rhaglen rhithiol 6 wythnos a’i nod yw eich helpu i ehangu eich byd, drwy gymorth cymheiriad, CBT, ac ymwybyddiaeth ofalgar. Ein nod yw meithrin eich hyder er mwyn eich helpu i reoli sefyllfaoedd cymdeithasol yn well, a dysgu sgiliau newydd i’w rhoi ar waith yn y dyfodol. Rydym yn ystyried effaith prosesau meddwl a deiet ar orbryder, a ffyrdd o wella eich lles drwy gyfuniad o dechnegau gwahanol.

Os ydych yn 18+ oed ac yn wynebu problemau gorbryder cymdeithasol isel/cymedrol, gallai ein Grŵp Gorbryder Cymdeithasol fod yn addas i chi.

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfon e-bost info@conwymind.org.uk

X
Skip to content