Monitro Gweithredol

Rhaglen gymorth hunan-arweiniol 6 wythnos i wella iechyd meddwl a lles.

Beth yw Monitro Gweithredol?

Mae Monitro Gweithredol yn rhaglen 6 wythnos am ddim a’i nod yw eich helpu i ddeall eich sefyllfa bresennol yn well er mwyn i chi allu rheoli eich meddyliau a’ch teimladau drwy eich grymuso i ddatblygu strategaethau ymdopi a rheoli eich sefyllfa yn well.

Sut mae’n gweithio?

Byddwch yn derbyn cymorth yn ystod y cwrs gan un o’n hymarferwyr cyfeillgar. Bydd y sesiwn cyntaf yn gyfle i siarad am eich anghenion i weld a yw Monitro Gweithredol yn addas i chi, gan benderfynu ar un o’r llwybrau canlynol.

  • Gorbryder
  • Iselder
  • Hunan-barch
  • Straen
  • Teimlo’n unig
  • Rheoli dicter
  • Galar a cholled

Bob wythnos bydd eich Ymarferydd Monitro Gweithredol yn cysylltu â chi ac yn rhoi cymorth ac arweiniad i chi. Bydd yn trafod eich cynnydd a sut mae pethau’n mynd ac yn anfon gwybodaeth a llyfrau gwaith atoch, yn y post neu drwy e-bost, fel bod gennych yr holl adnoddau a chynghorion sydd eu hangen arnoch. 

A yw Monitro Gweithredol yn addas i mi?

  Os ydych chi’n 18 oed neu throsodd, yn byw yn Sir Conwy ac rydych wedi dechrau dioddef o orbryder, iselder, yn isel eich ysbryd neu rydych yn mynd drwy gyfnod anodd, yna gallai Monitro Gweithredol fod yn addas i chi.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfon e-bost ActiveMonitoring@conwymind.org.uk

For more information from Mind Cymru click here.

X
Skip to content