Fy Nghenhedlaeth

Rhaglen wyth wythnos ar gyfer pobl 50 oed a throsodd.

Beth yw Fy Nghenhedlaeth?

Mae Fy Nghenhedlaeth yn gwrs wyth wythnos am ddim ar gyfer unrhyw un dros 50 oed sy’n awyddus i wella ei les, datblygu sgiliau ymdopi a chysylltu ag eraill.

Yn ystod y cwrs byddwch yn ymdrin â phynciau fel:

  • Rheoli straen
  • Herio meddyliau annefnyddiol
  • Deall emosiynau
  • Galar a cholled
  • Datrys problemau
  • Ymlacio

Mae pob sesiwn yn para am ddwy awr ac yn cyfuno trafodaethau a chymorth ymarferol yn ogystal â’r cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau blasu ar gyfer gweithgareddau yn y gymuned leol er mwyn i chi adeiladu rhyngweithiau cymorth a helpu i gadw’n iach yn feddyliol.

A yw Fy Nghenhedlaeth yn addas i mi?

Os ydych chi’n 50 oed neu throsodd, yn byw yn Sir Conwy ac rydych chi wedi cael profiad o orbryder, straen, rydych yn isel eich ysbryd neu’n teimlo’n ynysig ac eisiau cyfarfod pobl eraill sy’n wynebu problemau tebyg, yna gallai Fy Nghenhedlaeth fod yn addas i chi.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfon e-bost info@conwymind.org.uk

X
Skip to content