Mamau sy’n Bwysig

Mae Mamau sy’n Bwysig yn rhaglen gymorth naw wythnos o hyd ar gyfer mamau sydd â phlant hyd at 2 oed.

Beth yw Mamau sy’n Bwysig?

 Mae Mamau sy’n Bwysig yn rhaglen gyfeillgar ac anffurfiol naw wythnos o hyd ar gyfer mamau newydd sy’n mynd drwy gyfnod anodd ac mae arnynt angen rhywfaint o gymorth. Yn ystod y cwrs byddwch yn cysylltu â mamau eraill ac yn sgwrsio am y profiad go iawn o fod yn fam newydd. Byddwch yn datblygu sgiliau i’ch helpu i ymdopi o ddydd i ddydd ac yn dysgu sut i ofalu amdanoch eich hun, yn ogystal â’ch babi.

 Bob wythnos byddwch yn trafod pynciau fel:

Realiti bywyd fel mam

  • Helpu eich hun
  • Ymlacio a myfyrio
  • Herio meddyliau annefnyddiol
  • Meithrin hunan-barch a hyder
  • Dod o hyd i gymorth a chysylltu â mamau eraill

A yw Mamau sy’n Bwysig yn addas i mi?

Os ydych chi’n feichiog neu mae gennych chi blentyn o dan ddwy oed, yn byw yn Sir Conwy , ac rydych wedi bod yn cael problemau iechyd meddwl fel straen, gorbryder neu ddiffyg hyder, ac rydych eisiau cysylltu â mamau eraill â phroblemau tebyg, yna gallai Mamau sy’n Bwysig fod yn addas i chi.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfon e-bost info@conwymind.org.uk

X
Skip to content