Gwasanaeth Cyfeillio

Rydym yn cynnig galwadau ffôn cyfeillio rheolaidd gan un o’n gwirfoddolwyr.

Beth yw ein gwasanaeth cyfeillio?

Yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i bobl gysylltu ag eraill ac mae gwasanaeth cyfeillio Mind Conwy yma i’ch helpu i wneud hynny.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr profiadol, a’i nod yw gwella iechyd meddwl pobl 18 oed a throsodd sy’n teimlo’n unig neu’n ynysig yn gymdeithasol, yn ogystal â rhoi cymorth â phroblemau iechyd meddwl. 

Mae ein cyfeillion yn cynnig galwadau ffôn rheolaidd er mwyn helpu eich lles meddyliol, eich helpu i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a defnyddio gwasanaethau lleol, neu er mwyn cael sgwrs.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfonwch e-bost info@conwymind.org.uk

X
Skip to content