Hwb Cymunedol

mae eich iechyd meddwl yn bwysig

Mae eich iechyd meddwl yn bwysig. Rydym yn credu y dylai pawb sy’n wynebu problemau iechyd meddwl ysgafn/cymedrol gael yr help a’r cymorth mae ei angen arnynt, pan mae ei angen.

Os nad ydych yn gwybod ble i ddod o hyd i gymorth, mae angen gwybodaeth arnoch, neu rydych eisiau defnyddio un o’n gwasanaethau, cysylltwch â’n hwb cymunedol i gael sgwrs ag aelod o’r tîm i gael eich cyfeirio i’r man cywir.

Bydd gweithwyr ein hwb yn sgwrsio am y cymorth sydd ar gael er mwyn i chi benderfynu ar y ffordd orau ymlaen. Os nad yw ein gwasanaethau yn addas i chi, gallwn gydweithio i ddod o hyd i gymorth addas.

Gwybodaeth a Chyfeirio

Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i’r wybodaeth gywir am wasanaethau a mudiadau eraill ledled yr ardal.

Cyfeillio

Rydym yn cynnig galwadau ffôn cyfeillio rheolaidd gan un o’n gwirfoddolwyr.

Mae Mamau yn Bwysig

Rhaglen naw wythnos o gymorth i famau â phlant hyd at 2 flwydd oed.

Byw Bywyd yn Llawn

Rhaglen saith wythnos o hyd yn cynnig ffyrdd i gael iechyd meddwl a lles gwell.

Fy Nghenhedlaeth

Rhaglen wyth wythnos o hyd ar gyfer pobl 50 oed a throsodd.

X
Skip to content