Dod yn Wirfoddolwr

Mae rhai cyfleoedd gwirfoddoli ar gael ar hyn o bryd. Ni waeth faint o amser sydd gennych i’w roi, bydd gennym rywbeth sy’n addas ar eich cyfer.

Pam gwirfoddoli?

 

Gall eich amser fel gwirfoddolwr wneud gwahaniaeth uniongyrchol ac ystyrlon i bobl y mae materion iechyd meddwl yn effeithio arnynt ac fel mudiad rydym wir yn gwerthfawrogi’r cyfraniad hwn.

 

Byddwch yn cael cyfle i ddefnyddio eich sgiliau a datblygu rhai newydd a chyfarfod pobl debyg i chi, sy’n teimlo’n angerddol dros ddileu’r gwarthnod sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

 

Dyma’r nodweddion rydym yn chwilio amdanynt yn ein gwirfoddolwyr:

 

 • Natur gyfeillgar â sgiliau gwrando gwych
 • Yn ymroddedig ac yn ddibynadwy
 • Meddwl agored, anfeirniadol, trin eraill â pharch
 • Hapus i weithio mewn tîm
 • Yn gallu cynnal ffiniau clir

 

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 

 • Rhaglen ymsefydlu gynhwysfawr
 • Cymorth un i un
 • Goruchwyliaeth reolaidd gan y cydlynydd gwirfoddolwyr
 • Grŵp cymorth cymheiriaid gwirfoddolwyr
 • Costau teithio
 • Hyfforddiant yn benodol i’r rôl

 

Mae’r cyfleoedd isod ar gael ar hyn o bryd:

 

 • Gwirfoddolwyr cyfeillio
 • Gwirfoddolwyr codi arian
 • Gwirfoddolwyr gwybodaeth
 • Gwirfoddolwyr cynorthwyo grwpiau

 

Rydym hefyd bob amser yn chwilio am bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli a gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg.

 

A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen isod i ddatgan eich diddordeb mewn cyfleoedd gwirfoddoli, a byddwn yn anfon pecyn gwirfoddoli atoch.

Bydd Mind Conwy yn sicrhau bod ei gweithdrefnau recriwtio a dethol yn ystyried yr angen i amddiffyn oedolion agored i niwed. Bydd yn rhaid i’r holl ddarpar-wirfoddolwyr gytuno i fod yn destun gwiriad priodol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

 

X
Skip to content