Ymwybyddiaeth am Iechyd Meddwl

Cyfle i wella eich dealltwriaeth am iechyd meddwl, ynghyd â sgiliau hanfodol a gwybodaeth allweddol am bob math o faterion iechyd meddwl.

Cynnwys y cwrs:

Mae’r cwrs hwn yn fan cychwyn gwych i unrhyw un sy’n awyddus i wella ei ddealltwriaeth am iechyd meddwl. Mae’n dysgu sgiliau hanfodol ac yn cynnig gwybodaeth bwysig am nifer o faterion iechyd meddwl gwahanol. Gellir ei ddefnyddio fel rhan o raglen ymsefydlu, neu unrhyw fenter iechyd meddwl, neu weithgaredd sy’n canolbwyntio ar wella iechyd meddwl yn y gweithle.

Bydd y cwrs yn:

  • Defnyddio astudiaethau achos bywyd go iawn i ystyried materion iechyd meddwl gwahanol.
  • Eich dysgu sut i adnabod materion iechyd meddwl ac ymateb iddynt.
  • Yn tynnu sylw at arwyddion o warthnod a gwahaniaethu a sut mae hyn yn effeithio ar ein hiechyd meddwl.
  • Eich helpu chi i ddysgu sgiliau hanfodol i ddelio â meddyliau hunanladdol.
  • Eich cyfeirio at gymorth proffesiynol a chymorth anffurfiol sydd ei angen ar bobl.
  • Rhoi’r hyder i chi siarad yn agored am iechyd meddwl a salwch meddwl.

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu:

  1. Diffinio’r materion iechyd meddwl mwyaf cyffredin.
  2. Adnabod yr arwyddion a’r symptomau.
  3. Nodi’r cymorth sydd ar gael.

Hyd y cwrs:

2 awr drwy Zoom neu wyneb yn wyneb gyda’r tiwtor

Costau’r cwrs:

£45 y pen

Gostyngiad ar gael ar gyfer grŵp o 10 – £400

Gostyngiad o 20% ar gyfer mudiadau/elusennau’r trydydd sector; ysgolion a cholegau; gweithwyr allweddol/gweithwyr y gwasanaethau brys.

To book a course:

To find out details of open courses you can attend individually or to book a course for a group of people, please contact:

training@conwymind.org.uk

01492 879907

X
Skip to content