Iechyd Meddwl a Sut i roi Cymorth i rywun arall

Awgrymiadau ymarferol ac adnoddau er mwyn rhoi cymorth i rywun ag anghenion iechyd meddwl.

Cynnwys y cwrs

Nod y cwrs Iechyd Meddwl a Sut i roi Cymorth i rywun arall yw eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth wybodus am iechyd meddwl, fel y gallwch gynnig y cymorth gorau posibl i weithwyr neu aelodau tîm. Rydym yn darparu arweiniad ac adnoddau ymarferol i feithrin eich hyder wrth roi cymorth i rywun arall a chyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl a lles personol.

Bydd y cwrs hwn yn:

 • Eich helpu chi i ddatblygu dealltwriaeth wybodus am iechyd meddwl
 • Amlinellu profiadau o faterion iechyd meddwl gwahanol
 • Rhoi arweiniad ac adnoddau ymarferol i roi cymorth i bobl
 • Rhannu gwybodaeth am fathau gwahanol o gymorth
 • Ystyried sut gallwn ni ofalu amdanom ni ein hunain wrth roi cymorth i eraill
 • Meithrin hyder i ddechrau sgyrsiau cefnogol.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu:

 1. Deall iechyd meddwl a phroblemau iechyd meddwl gwahanol
 2. Adnabod enghreifftiau o warthnod a gwahaniaethu a gwybod sut i fynd i’r afael â nhw
 3. Cael cyngor ymarferol ar sut i roi cymorth i bobl a sut i ofalu amdanoch chi eich hun
 4. Dod yn ymwybodol o’r mathau gwahanol o gymorth
 5. Dod o hyd i ffynonellau cymorth a gwybodaeth.

Hyd y cwrs

Hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn

Cost y cwrs

£50 am hanner diwrnod; £80 am ddiwrnod llawn

Gostyngiad ar gyfer grŵp o 10 – £450 hanner diwrnod; £720 diwrnod llawn

Gostyngiad o 20% ar gyfer mudiadau/elusennau’r trydydd sector; ysgolion a cholegau; gweithwyr allweddol/gweithwyr y gwasanaethau brys.

To book a course:

To find out details of open courses you can attend individually or to book a course for a group of people, please contact:

training@conwymind.org.uk

01492 879907

X
Skip to content