Rheoli Iechyd Meddwl yn y Gwaith

Gwybodaeth ac adnoddau i roi cymorth i bobl yn y gweithle a meithrin gwydnwch.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i weld sut gall iechyd meddwl effeithio ar waith a sut gall gwaith effeithio ar iechyd meddwl. Bydd yn helpu i feithrin gwydnwch a bydd yn cynnig adnoddau a gwybodaeth er mwyn i chi allu helpu eich hun a rhoi cymorth i bobl yn y gweithle.

Nodau eraill y cwrs yw:

  • Gwella ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a sut gall amrywio
  • Amlinellu’r materion iechyd meddwl gwahanol
  • Ystyried sut i feithrin gwydnwch
  • Rhannu gwybodaeth ac adnoddau i roi cymorth i bobl yn y gweithle
  • Amlinellu rôl rheolwyr wrth feithrin diwylliant cadarnhaol a chefnogol yn y gwaith
  • Darparu ffynonellau cymorth a gwybodaeth

Hyd y cwrs

Hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn

Cost y cwrs

£50 am hanner diwrnod; £80 am ddiwrnod llawn

Gostyngiad i grŵp o 10 – £450 hanner diwrnod; £720 diwrnod llawn

Gostyngiad o 20% ar gyfer mudiadau/elusennau’r trydydd sector; ysgolion a cholegau; gweithwyr allweddol/gweithwyr y gwasanaethau brys.

To book a course:

To find out details of open courses you can attend individually or to book a course for a group of people, please contact:

training@conwymind.org.uk

01492 879907

X
Skip to content