5 Ffordd at Les

Cyfle i ddysgu technegau y profwyd eu bod yn gwella iechyd a lles ac yn meithrin gwydnwch.

Cynnwys y cwrs:

Mae Ffyrdd at Les yn seiliedig ar ymchwil gan y Sefydliad Economeg Newydd (NEF: New Economics Foundation). Mae’r Pum Ffordd at Les yn bethau y gallwch chi eu gwneud bob dydd sy’n fuddiol i’ch iechyd meddwl, hapusrwydd a lles cyffredinol.

Byddwch yn dysgu:

  • Pwysigrwydd rhyngweithio’n dda gyda phobl eraill a sut i wneud cysylltiadau cadarnhaol.
  • Pam mae cadw’r corff yn weithgar yn arwain at feddyliau iach.
  • Sut i sylwi ar y pethau cadarnhaol yn eich bywyd ni waeth pa mor ddibwys maent yn ymddangos.
  • Pam nad ydych chi byth yn rhy hen i ddysgu.
  • Pryd y dylid camu i mewn i roi cymorth a’ch amser.

  Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu:

  1. Defnyddio’r adnoddau a’r strategeathau rydych wedi’u dysgu, i gynnwys y Pum Ffordd at Les yn eich bywyd bob dydd.
  2. Dangos lle gallai’r Pum Ffordd at Les gael eu rhoi ar waith yn fwyaf effeithiol yn eich trefn ddyddiol arferol.
  3. Creu dulliau effeithiol o oresgyn rhwystrau rhag lles.

Hyd y cwrs:

2 awr drwy Zoom neu wyneb yn wyneb gyda thiwtor, ynghyd ag awr o ddysgu hunan-arweiniol

Costau’r cwrs:

£45 y pen

Gostyngiad ar gyfer grŵp o 10 – £400

Gostyngiad o 20% ar gyfer mudiadau/elusennau’r trydydd sector; ysgolion a cholegau; gweithwyr allweddol/gweithwyr y gwasanaethau brys.

To book a course:

To find out details of open courses you can attend individually or to book a course for a group of people, please contact:

training@conwymind.org.uk

01492 879907

X
Skip to content