Hyfforddiant Allanol

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cwrs achrededig a sefydlwyd gan Mental Health First Aid Wales. Dysgwch sut i roi cymorth i rywun sy’n wynebu argyfwng iechyd meddwl neu sydd â phroblemau sy’n gwaethygu.

Ymwybyddiaeth am Iechyd Meddwl

Cyfle i wella eich dealltwriaeth am iechyd meddwl, gyda sgiliau hanfodol a gwybodaeth allweddol am bob math o faterion iechyd meddwl.

5 Ffordd at Les

Cyfle i ddysgu technegau y profwyd eu bod yn gwella iechyd meddwl a lles ac yn meithrin gwydnwch.

Iechyd Meddwl a Sut i roi Cymorth i rywun

Awgrymiadau ymarferol ac adnoddau ar gyfer rhoi cymorth i rywun ag anghenion iechyd meddwl.

Cymorth Cwsmeriaid ac Iechyd Meddwl

Cynghorion ymarferol ac adnoddau gwybodaeth am sut i gefnogi iechyd meddwl a lles eich cwsmeriaid.

Rheoli Iechyd Meddwl yn y Gwaith

Gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi pobl yn y gweithle a meithrin gwydnwch.

Hyfforddiant wedi’i Deilwra

Gallwn gynnig hyfforddiant wedi’i deilwra ac adeiladu tîm yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a lles. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion hyfforddiant.

“Gwnaeth i mi sylweddoli y gallaf helpu fy hun i gael gwared â meddyliau gwael drwy wneud yr ymdrech er budd fy iechyd meddwl

– Defnyddiwr gwasanaeth Mind Conwy Mawrth 2021

X
Skip to content