Ein Hymddiriedolwyr

Robin Holden – Cadeirydd

“Rwyf yn un o sylfaenwyr Mind Conwy ac rydw i wedi bod yn gysylltiedig â’r elusen mewn rhyw ffordd neu’i gilydd am tua 35 mlynedd. Er fy mod wedi ymddeol bellach, mae gen i gefndir proffesiynol ym maes nyrsio iechyd meddwl.

Rwyf wrth fy modd yn treulio amser yn yr awyr agored gyda’r teulu ac yn mynd â’r cŵn, Bryn a Beth, am dro yn y bryniau neu ar y traeth, eu hoff le!”

Jackie Baldini – Trysorydd

Ar ôl ymddeol, symudais o Goedpoeth i ardal Pen Morfa, Llandudno, i fyw ger y môr. Rydw i wir yn mwynhau byw yma, ym mhob tywydd, mae hi bob amser yn ddiddorol. Rydw i’n mwynhau teithio ac ymweld â lleoedd newydd ar draws y byd. Rydw i wedi dod yn Nain yn ddiweddar ac rydw i’n mwynhau treulio amser gyda fy wyres a’i gwylio hi’n tyfu i fyny.

Carol Cunningham

“Rydw i wedi bod yn gysylltiedig â’r trydydd sector, ym maes iechyd meddwl, am dros ugain mlynedd, fel gweithiwr a gwirfoddolwr. Cyn hynny roeddwn yn gweithio ym maes TG.

Rwyf yn hoff iawn o’r celfyddydau, yn enwedig celf a cherddoriaeth, mae gen i chwaeth eclectig iawn. Rydw i hefyd yn mwynhau defnyddio pensel/brwsh paent ar bob cyfle posibl.”

Carolyn Hinds

“Roeddwn yn gweithio ym maes iechyd meddwl yn y GIG fel seicolegydd clinigol am dros 30 mlynedd, ac rydw i wedi gweithio’n breifat yn ystod y 4 blynedd diwethaf.

Rydw i’n caru’r celfyddydau, yn gwirfoddoli yn Venue Cymru ac rydw i’n dysgu chwarae’r sacsaffon. Roeddwn yn arfer rhedeg yn rheolaidd yn y Parkrun bob dydd Sadwrn!”

Judith Horsnell

X
Skip to content