Ein Tîm Staff

Hwb Cymunedol

Natasha Williams – Gweithiwr Cymorth yr Hwb (Cysylltydd Fedra’i)

“Rydw i wrth fy modd yn mynd ar deithiau cerdded hir, teithio, bwyta allan a chael bath yng nghwmni llyfr sain da.”

Natasha.williams@conwymind.org.uk

Shannon Kelly – Gweithiwr Cymorth yr Hwb (Cysylltydd Fedra’i)

“Rydw i wrth fy modd yn teithio ac rydw i hefyd yn caru cerddoriaeth. Rydw i’n hoffi treulio cymaint â phosibl o’m amser rhydd gyda’m ffrindiau a’m teulu”

Shannon.kelly@conwymind.org.uk

Judith Blundell – Gweithiwr Cymorth yr Hwb (Cysylltydd Fedra’i)

 “Rydw i’n hoffi pobi cacennau, ioga, a threulio amser gyda ffrindiau a’r teulu.”

 

judith.blundell@Conwymind.org.uk

Hwb Therapïau Siarad

Claire Guest – Cwnselydd Arweiniol

“Rydw i wrth fy modd yn cerdded ar hyd yr arfordir â’m clustffonau ymlaen, teithio gyda ffrindiau ac rydw i hefyd yn hoffi gwylio oriau o Netflix neu wrando ar bodlediadau difyr!”

Claire.guest@conwymind.org.uk

Danielle Thorpe –– Ymarferydd Monitro Gweithredol

Rydw i wrth fy modd yn teithio dramor a’r holl brofiadau a ddaw yn sgil hynny. Fy hoff wlad yw Japan. Rydw i hefyd yn caru cerddoriaeth roc, gigs, cymdeithasu, ffotograffiaeth a’r haf!

Danielle.Thorpe@conwymind.org.uk

Hayley Lloyd-Roberts – Cwnselydd

Yn fy amser hamdden, rydw i’n hoffi ymarfer ioga neu ymgolli mewn llyfr da. Ar y penwythnos rydw i’n mwynhau cerdded ym mynyddoedd a chefn gwlad Cymru.

Hayley.lloyd-roberts@conwymind.org.uk

Julie Beviss – Cwnselydd

Fy niddordebau yw darllen, yn enwedig bywgraffiadau, coginio, gweu, a darlunio, ac rydw i hefyd fel cymhwyso fel adweithegydd, ac wrth fy modd yn gwneud y gwaith.

 

Julie.beviss@conwymind.org.uk

Sharon Yardley – Cwnselydd

“Rydw i wrth fy modd yn cerdded ar ein llwybrau arfordirol gwych a threulio amser gyda’r ceffylau, ond yn y gaeaf rydw i’n mwynhau gwylio dramâu trosedd ar y teledu.”

Sharon.yardley@conwymind.org.uk

Dawn Jones – Arweinydd y Tîm Monitro Gweithredol

Y tu allan i’r gwaith rydw i’n mwynhau pobi neu greu darnau o grefft. Rydw i’n caru byd natur ac yn mwynhau gwylio adar wrth fynd am dro.

Dawn.jones@conwymind.org.uk

Hayley Wood – Ymarferydd Monitro Gweithredol

“Fy hoff bethau yw te, teisen (lemon suddog os gwelwch yn dda!), mynd â’r ci am dro a ioga. Rydw i’n hoffi nofelau Stephen King hefyd.”

Hayley.wood@conwymind.org.uk

Nikki Rathbone– – Ymarferydd Monitro Gweithredol

“Rydw i’n hoffi cadw’n heini – bocsio, seiclo, rhedeg – unrhyw beth sy’n gwneud i mi chwysu! Yna ar y penwythnos, rydw i’n hoffi ymlacio! “

Nikki.Rathbone@conwymind.org.uk

Helen Pickering – – Ymarferydd Monitro Gweithredol

“Rydw i’n hoff iawn o fyd natur a gwylio’r tymhorau yn newid (yn enwedig pan fydd hynny’n digwydd mewn un diwrnod, mae tywydd Cymru yn anhygoel). Hefyd, cerdded a beicio a mwynhau picnic ar y diwedd (y caffi gorau erioed gan nad oes yn rhaid i chi aros eich tro!)”

Helen.pickering@conwymind.org.uk

Megan Jones – Ymarferydd Monitro Gweithredol

 “Rydw i wrth fy modd â cherddoriaeth fyw, cerdded, a threulio amser gyda’r teulu. Rydw i hefyd yn gwirioni am gŵn – cŵn defaid a ‘sprollies’, yn bennaf”

 

 

Megan.jones@conwymind.org.uk

Timothy Davies– Ymarferydd Monitro Gweithredol

 “Yn fy amser hamdden, rydw i’n mwynhau mynd allan i’r awyr iach gyda’r ci, chwarae a gwrando ar gerddoriaeth, a darganfod a choginio ryseitiau newydd”

Timothy.Davies@conwymind.org.uk

Michael Amos – Ymarferydd Monitro Gweithredol

 Os nad oes gen i lyfr da ar y gweill, rydw i’n hoff iawn o fwyta a choginio bwyd Eidalaidd. Gallwn wylio ffilmiau drwy’r dydd ac rydw i’n hoffi unrhyw beth sy’n gwneud i mi chwerthin. Un o’m hoff bethau yw bariau Wham!

Michael.Amos@conwymind.org.uk

Mark Rose – Cynorthwyydd Cymorth Therapïau Siarad

“Rydw i wrth fy modd yn darllen bywgraffiadau a nofelau trosedd, mynd â’r ddau gi am dro, ac rydw i’n edrych ymlaen i fynd i deithio unwaith eto i’r Eidal a UDA i weld ffrindiau.”

Mark@conwymind.org.uk

Hwb Pobl Ifanc

Name

text

email

Name

text

email

Hwb Hyfforddi a Marchnata

Nick Meakins – – Hyfforddwr Iechyd Meddwl

“Fy nghynefin naturiol yw’r awyr agored, ac mae llawer o fannau gwych yn Sir Conwy i ymweld â nhw. Fel arfer byddaf yn mynd allan i gerdded ar benwythnosau neu’n mynd ar daith ar y dŵr yn y caiac.”

Nick.meakins@conwymind.org.uk

Vacant – Marketing and social Media Officer

 

 

Vacant 

Hwb Rheolaeth a Gweinyddiaeth

Denise Roberts – Prif Swyddog Gweithredol

“Rydw i wrth fy modd yn mynd allan i gerdded, cymryd rhan mewn chwaraeon, a darllen llyfr da.”

Denise.roberts@conwymind.org.uk

Rachel Ginnelly – Rheolwr Datblygu Busnes

“Rydw i’n caru darllen – ffuglen wyddonol, clasuron, hanes, llyfrau taith, comics! Rydw i’n hoff iawn o fynd am dro, yn enwedig os oes cyfle am baned mewn caffi lleol.”

Rachel.ginnelly@conwymind.org.uk

Suzanne Evanson – Rheolwr Cymorth Busnes

“Rydw i’n caru pobi, darllen, crochet a gwneud dillad. Rydw i’n treulio’r rhan fwyaf o’m penwythnosau yn cerdded ar lwybr yr arfordir yn lleol gyda ffrindiau ac yn mwynhau’r golygfeydd.”

Suzanne.evanson@conwymind.org.uk

Amy Bennison – Rheolwr Gwasanaethau

Rydw i’n hoffi bwyta allan a mynd i gigs, ond does dim yn well nag aros adref i wylio ffilmiau neu chwarae gemau bwrdd yng nghwmni fy holl gathod!

Amy.bennison@conwymind.org.uk

Steve Owen – Gweinyddiaeth Fusnes

Does dim byd annisgwyl am fy hoff bethau: sef cerddoriaeth roc ‘glasurol’, cwrw casgen, diwylliant tafarndai, cymdeithasu gyda’m ffrindiau, pêl-droed yr Uwch gynghrair

Steve.owen@conwymind.org.uk

X
Skip to content