Rhoddion Er Cof

Gallech godi arian neu ofyn am rhoddion er cof am rywun annwyl i chi.

Gall codi arian neu ofyn am rhoddion er cof am rywun annwyl fod yn ffordd arbennig i’ch teulu a’ch ffrindiau ddod ynghyd i ddathlu rhywun rydych wedi’i golli, a chefnogi elusen leol ar yr un pryd.

Get in touch

If you would like support to set this up, please get in touch with us today by ringing 01492 879907 or sending us an email at info@conwymind.org.uk

Skip to content