Sut mae eich cyfraniadau yn helpu

Cyfrannwch i Mind Conwy. Gallai eich cyfraniad roi gobaith i rywun arall a’i helpu i wybod nad yw ar ei ben ei hun.

Donate with JustGiving.Pay with Mastercard, Visa, American express, PayPal, Apple Pay or Direct Debit.

Pam ddylech chi gyfrannu at Mind Conwy?

Mae Mind Conwy yn elusen leol, annibynnol wedi’i chofrestru â’r Comisiwn Elusennau. Er ein bod yn gysylltiedig â chymdeithas genedlaethol Mind, rydym yn gyfrifol am ein hincwm ein hun, ein trefniadau codi arian, darpariaeth gwasanaeth, llywodraethiant a thimau staff a gwirfoddolwyr. Nid ydym yn derbyn cymorth ariannol gan Mind.

Rydym yn dibynnu ar ein cymuned anhygoel i godi arian hanfodol ar eich cyfer sy’n ein helpu i barhau i wneud ein gwaith – mewn gwirionedd, ni fyddem yn gallu gwneud hyn heb eich cymorth chi!

Dyma rai enghreifftiau o sut gallai eich rhoddion chi ein helpu:

Gallai £5 helpu 4 o bobl i dderbyn llyfrau gwaith Monitro Gweithredol yn y post.

Gallai £10 alluogi gwirfoddolwr i fynd allan i roi cymorth i rywun ar eich cynllun cyfeillio am ddiwrnod.

Gallai £20 ein helpu i fynd allan i’r gymuned, fel bod rhywun yn gallu derbyn gwybodaeth, hyfforddiant neu sesiwn cwnsela yn agos i’w gartref

Gallai £25 helpu unigolyn ifanc i fynd i’r sesiwn cwnsela cyntaf.

Gallai £50 ein helpu ni i redeg sesiwn grŵp cymorth iechyd meddwl therapiwtig ar gyfer pobl ifanc

Gallai £100 helpu unigolyn ifanc i gwblhau’r rhaglen monitro gweithredol

Gallai £150 helpu unigolyn ifanc i gwblhau 6 wythnos o gwnsela.

Gallai £300 gynnal cwrs 10 wythnos Mamau sy’n Bwysig i helpu grwp o rieni wella eu hiechyd meddwl

Gallai £1,500 helpu Mind Conwy i gynnig y dewis llawn o wasanaethau cymorth am ddiwrnod cyfan.

Beth yw’r ffyrdd eraill o gyfrannu?

Siec – gwnewch eich sieciau yn daladwy i Mind Conwy a’u hanfon i’r cyfeiriad: Rhoddion, Mind Conwy, Uned 5325, Llawr Cyntaf, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ

Trosglwyddiad Banc – A fyddech cystal â chysylltu â ni a gallwn roi’r manylion sydd eu hangen arnoch i drefnu taliad BACS

01492 879907

info@conwymind.org.uk

Skip to content