Hyfforddiant wedi’i Deilwra

Gallwn gynnig hyfforddiant wedi’i deilwra ac adeiladu tîm yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a lles. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion hyfforddiant.

Cysylltwch â ni i drafod anghenion hyfforddiant wedi’i deilwra.

Gallwn ddarparu sesiynau eraill a’u datblygu ar gyfer eich anghenion penodol, gan gynnwys y canlynol:

  • Cefnogi rhaglen ymsefydlu staff newydd
  • Hyfforddiant i reolwyr
  • Herio gwarthnod
  • Hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar faterion iechyd meddwl penodol, fel iselder, gorbryder, agoraffobia, OCD, PTSD, neu feithrin hyder
  • Sesiynau yn yr awyr agored
  • Sesiynau ar gyfer grwpiau oedran penodol (pobl hŷn neu bobl ifanc).
  • Adeiladu tîm
  • Archwilio iechyd meddwl ar gyfer rheolwyr

To book discuss your bespoke training needs, please contact:

training@conwymind.org.uk

01492 879907

Skip to content