Croeso i Conwy Mind

Hwb Cymunedol

Cymerwch eich camau cyntaf tuag at iechyd meddwl gwell heddiw – cysylltwch â ni i ddarganfod sut gallai ein gwasanaethau eich helpu chi ac i ddarganfod lle gallwch gael rhagor o help a chymorth.

Hwb Therapïau Siarad

Rydym yn cynnig man diogel, anfeirniadol, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, lle gallwch siarad am broblemau a dod o hyd i bethau sy’n gweithio i chi yng nghwmni cwnselwyr hyfforddedig, profiadol a chefnogol.

Hwb Pobl Ifanc

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed, rydym yn cynnig cymorth anfeirniadol, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, er mwyn helpu â straen, pryder, dicter, diffyg hwyliau, a theimladau negyddol eraill.

Porth Iechyd Meddwl a Lles

Mae gennym fideos, podlediadau, arweiniad a dolenni i wybodaeth am iechyd meddwl a lles gwell.

View Our Events

“It made me realise that I could help myself out of bad thoughts if I put the work in for my own mental health

– Conwy Mind service user March 2021

Sefwch Drosof I.

Mind Cymru’s national campaign to prioritise the mental health of people in Wales.

Newyddion Diweddaraf

International Volunteers Day

International Volunteers Day

November 5th is International Volunteers Day and we are saying a big thank you to our volunteers. Conwy Mind currently has 20 volunteers, including Trustees, Student Counsellors and Befriending Volunteers. We are very grateful for the time and energy given to Conwy...

read more
It’s National Trustee Week

It’s National Trustee Week

This week we are celebrating National Trustee Week. As a charity, we are required to have a Board of Trustees who are responsible for the governance of the organisation. We are very grateful to our Trustees who volunteer their time without payment to ensure that the...

read more

Cymdeithasu

Skip to content